Những Điểm Cần Chú Ý Khi Test Giao Diện Website

Bắt đầu thực hiện Kiểm Thử cho Website, ngoài việc chú ý đến chức năng của hệ thống thì công việc của Tester cũng cần phải biết là Test giao diện hay còn được là Test GUI để xác định giao diện đã hợp lý hay chưa?

 • Giao diện có đẹp bắt mắt người dùng cộng thêm các chức năng hoạt động ổn định thì khi đó dự án mới được coi là thành công. Thế nên, Test GUI là một phần không thể thiếu trong các dự án về website.
 • Thông thường một dự án về kiểm thử WEB thì luôn có một đội phác thảo giao diện và một đội thiết kế giao diện (desgin), từ file desgin psd một đội khác sẽ cắt sang HTML. File giao diện đó sẽ được chuyển sang cho đội test để test CSS. Vậy để Test giao diện cho Website thì làm như thế nào? Chúng ta sẽ lấy file design làm chuẩn cho việc test css khi test cần quan tâm đến một số điểm sau:

I. Kiểm tra tổng thể giao diện 

1 . Kiểm tra màu nền chung của toàn bộ màn hình 

2 . Kiểm tra màu chữ, font chữ, font size của tất cả các textbox

3 . Kiểm tra background (màu nền) của tất cả các textbox 

4 . Kiểm tra màu chữ, font chữ, font size của tất cả các label 

5 . Kiểm tra background (màu nền) của tất cả các label 

6 . Kiểm tra màu chữ và màu nền của các textbox trong chế độ read-only 

7 . Kiểm tra tất cả các control trên màn hình có được canh đều hay không? (Label, textbox, checkbox, list , …)

8 . Kiểm tra mặc định tất cả các ký tự chữ và ký tự số canh trái. Ngọai trừ trường hợp có yêu cầu cụ thể

9 . Kiểm tra mặc định tất cả các số đều canh phải. Ngọai trừ trường hợp có yêu cầu cụ thể.

10 . Kiểm tra tất cả các “message” thông báo trên màn hình có được viết đúng chính tả, đúng yêu cầu hay không?

11 . Kiểm tra tất cả các giá trị Input chữ hoa hay chữ thường có được hiển thị đúng hay không?

12 . Kiểm tra tất cả các textbox có yêu cầu set border hay không?

13 . Kiểm tra độ phân giải của màn hình có được set theo đúng chuẩn yêu cầu hay không?

Lưu ý: Các dự án về WEB thì đều làm luôn Responsive cho giao diện. Phần này luôn xảy ra nhất nhiều bug phát sinh trên các thiết bị khác nhau. Test trên nhiều trình duyệt khác nhau như: Google Chrome, FireFox, IE,…

II. Kiểm tra tính hợp lệ

Datatype varchar, nvarchar, ntext

1 . Kiểm tra maxlength

2 . Phân biệt chữ hoa / chữ thường

3 . Phân biệt half width và fullwidth trong tiếng Nhật

4 . Phân biệt ký tự unicode

5 . Cho phép null hay không

6 . Cho phép nhập ký tự đặc biệt hay không?

Datatype (int, tinyint, float)

1 . Kiểm tra maxlength.

2 . Kiểm tra giá trị max, min

3 . Có cho phép nhập ký tự chữ hay không?

4 . Cho phép nhập ký tự đặc biệt hay không?

5 . Có cho phép nhập ký tự số 2 byte hay không?

6 . Cho phép null hay không?

7 . Không được phép nhập blank ở vị trí đầu tiên của field số.

9 . Không được phép nhập blank ở vị trí cuối cùng của field số.

11 . Kiểm tra lỗi chia cho 0

12 . Kiểm tra giá trị 0 cho tất cả các tính toán

13 . Kiểm tra giá trị trong giới hạn max,min

14 . Kiểm tra giá trị = giá trị max, min

15 . Kiểm tra giá trị vượt giới hạn giá trị max, min

Datatype (int, tinyint, float)

1 . Kiểm tra maxlength.

2 . Kiểm tra giá trị max, min

3 . Có cho phép nhập ký tự chữ hay không?

4 . Cho phép nhập ký tự đặc biệt hay không?

5 . Có cho phép nhập ký tự số 2 byte hay không?

6 . Cho phép null hay không?

7 . Không được phép nhập blank ở vị trí đầu tiên của field số.

9 . Không được phép nhập blank ở vị trí cuối cùng của field số.

11 . Kiểm tra lỗi chia cho 0

12 . Kiểm tra giá trị 0 cho tất cả các tính tóan

13 . Kiểm tra giá trị trong giới hạn max,min

14 . Kiểm tra giá trị = giá trị max, min

15 . Kiểm tra giá trị vượt giới hạn giá trị max, min

Datatype(bit)

1 . Chỉ được phép nhập 0 hoặc 1

2 . Có cho phép null hay không?

3 . Kiểm tra nhập ký tự số 2 byte 0 hoặc 1

Link Testing

A. Nội dung cần test

 • Kiểm tra các link liên kết ngoài trang web
 • Kiểm tra tất cả các links nội bộ
 • Kiểm tra các links tới các vị trí trong cùng trang
 • Kiểm tra các links sử dụng để gửi mail tới admin hoặc người dùng khác từ trang web
 • Kiểm tra xem có trang trống nào không
 • Kiểm tra các links bể trong tất cả các links nói trên

B. Phương pháp test 

Click vào xem các link có hoạt động không, có hiển thị ra như mong muốn hay không?

III. Kiểm tra phương pháp di chuyển/duyệt web

1 . Tất cả các trang web/cửa sổ đều có thể truy cập từ menu.

2 . Tất cả các cửa sổ đều có thể truy cập từ toolbar

3 . Kiểm tra tất cả các màn hình được gọi từ button có được hiển thị đúng hay không?

4 . Khi chuyển page trên menu có hiển thị msg xác nhận chuyển trang hay không?

5 . Khi chuyển page trên menu có hiển thị msg xác nhận chuyển trang hay không?

IV. Kiểm tra tính thân thiện của chương trình

1 . Tất cả các danh sách có được sort hay không? Mặc định là sort theo alphabel. Ngoại trừ trường hợp có yêu cầu sort cụ thể

2 . Tất cả các giá trị ngày tháng có được format theo đúng yêu cầu hay không?

3 . Tất cả các button trên màn hình có được gán với phím tắt tương ứng hay không?

4 . Tất cả các phím tắt được gán có họat động đúng hay không?

5 . Thứ tự Tab có theo đúng trình tự Top left bottom right hay không? Ngọai trừ trường hợp có yêu cầu set thứ tự riêng biệt.

6 . Kiểm tra tất cả các field read-only đều không có thứ tự tab

7 . Kiểm tra tất cả các field disable đều không có thứ tự tab

8 . Kiểm tra vị trí focus có được đặt ngay field đầu tiên hay control đầu tiên khi load màn hình hay không? . Ngọai trừ có trường hợp yêu cầu set vị trí focus cụ thể

9 . Trong trường hợp lỗi input, Khi hiển thị msg lỗi , có focus về vị trí lỗi sau khi đóng cửa sổ thông báo hay không?

10 . Trong trường hợp lỗi thao tác, khi hiển thị msg lỗi, có focus về vị trí trước đó sau khi đóng cửa sổ popup hay không?

11 . Trong trường hợp gọi cửa sổ popup , sau khi đóng của sổ có focus về vị trí trước đó hay không

12 . Trong trường hợp chưa đóng cửa sổ popup, thì không được phép focus xuống trang đang xử lý data

V. Kiểm tra tính ràng buộc dữ liệu

 1. Data có được lưu khi đóng cửa sổ hay không?
 2. Kiểm tra chiều dài tối đa của tất cả các field, và đảm bảo các ký tự đều không bị cắt.
 3. Kiểm tra giá trị max/min đối với ký tự số

Kết Luận

Việc test giao diện cho Website là rất cần thiết cho một dự án, giao diện có đẹp thì mới thu hút được người sử dụng.

Tài Liệu Tham Khảo

http://hoctester.net/huong-dan-test-giao-dien-test-gui-cho-web-wap/

http://www.testingvn.com/viewtopic.php?f=20&t=54

http://forums.testervn.com/archive/index.php/t-1446.html

Ký tên

Mộng Mơ

Related Posts

Leave a Reply