Category

Series cho Tester
Tại sao cần một Báo cáo lỗi tốt? Nếu báo cáo lỗi của Tester chính xác, thì khả năng các lỗi đó được sửa sẽ cao hơn và sẽ không mất nhiều thời gian giải thích bug cho developer. Nếu Tester không báo cáo lỗi chính xác, thì developer rất có thể sẽ không sửa được...
Bắt đầu thực hiện Kiểm Thử cho Website, ngoài việc chú ý đến chức năng của hệ thống thì công việc của Tester cũng cần phải biết là Test giao diện hay còn được là Test GUI để xác định giao diện đã hợp lý hay chưa? Giao diện có đẹp bắt mắt người dùng...