Day

Tháng Sáu 7, 2023
Suốt hàng ngàn năm đặt chữ “tình” lên đầu, quen giải quyết mọi việc bằng “tình” cho nhanh, chúng ta bị triệt tiêu luôn cả kỹ năng tư duy logic, khách quan; phân tích, giải quyết vấn đề một cách khoa học Trong suốt quãng thời gian tôi viết truyện trinh thám, nhiều người thắc...
Kể ra mình bước vào ngành cũng là một cái duyên, năm ngoái lúc mình đang lạc lõng bơi trong một tỷ cái JD tuyển dụng và không tìm được việc mà mình muốn làm, không định hướng, không mục tiêu và cũng không giỏi một “nghề” nào, chỉ có kinh nghiệm mấy năm đi...